Chính sách bồi thường

Chính sách bồi thường

Địa chỉ Địa chỉ: Lầu 04, tòa nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM
Hotline Hotline: 1900 234 509
CÔNG TY TNHH HTL LOGISTICS SOLUTIONS

Định nghĩa:

“HTL”: Công ty TNHH Giải pháp Hậu cần HTL

“Bên đối tác”: Khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải mà HTL cung cấp

Điều 1.                        XỬ PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG

1.1              HTL có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho Bên đối tác toàn bộ giá trị của từng Kiện Hàng bị bể vỡ, hư hỏng, thiệt hại, mất mát, thất thoát trong suốt quá trình cung cấp Dịch Vụ bởi HTL, hoặc cá nhân tổ chức do HTL chỉ định. Giá trị hàng hóa được xác định để bồi thường là giá bán được ghi trên hóa đơn bán hàng của Bên đối tác, nhà cung cấp của Bên đối tác, thông tin được cung cấp từ hệ thống dữ liệu của Bên đối tác, hoặc thông tin được cung cấp từ hệ thống của khách hàng của Bên đối tác.

1.2              HTL thanh toán các khoản bồi thường nêu trên cho Bên đối tác trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày HTL ký vào Biên bản xử lý hàng mất, hoặc Thỏa thuận bồi thường.

1.3              HTL sẽ phải chịu Phí Vận Chuyển, kể cả chi phí chuyển hoàn, cho các trường hợp khiếu nại hợp lệ từ Bên đối tác.

1.4              Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng được nêu tại Điều 10 của Hợp Đồng này, HTL phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thời gian giao hàng và tất cả mọi sự chậm trễ vượt quá thời gian quy định. Nếu phát sinh trường hợp giao hàng trễ, thì HTL sẽ phải bồi thường theo quy định tại Phụ Lục 02.

1.5              Bên đối tác có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc thông báo bằng văn bản cho HTL nếu xảy ra ít nhất một trong số các trường hợp sau:

(a)     HTL không thực hiện theo Quy trình đã được cam kết giữa Các Bên;

(b)     HTL không cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bên đối tác;

(c)     Tỷ lệ chậm giao hàng từ 10% trở lên tính trên một tháng dương lịch;

(d)     Tỷ lệ khiếu nại về mất mát, giảm số lượng, hàng hóa vận chuyển hư hỏng cao.HTL thanh toán các khoản bồi thường nêu trên cho Bên đối tác trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày HTL ký vào Biên bản xử lý hàng mất, hoặc Thỏa thuận bồi thường.

1.6              HTL sẽ phải chịu Phí Vận Chuyển, kể cả chi phí chuyển hoàn, cho các trường hợp khiếu nại hợp lệ từ Bên đối tác.

1.7              Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng được nêu tại Điều 10 của Hợp Đồng này, HTL phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thời gian giao hàng và tất cả mọi sự chậm trễ vượt quá thời gian quy định. Nếu phát sinh trường hợp giao hàng trễ, thì HTL sẽ phải bồi thường theo quy định tại Phụ Lục 02.

1.8              Bên đối tác có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc thông báo bằng văn bản cho HTL nếu xảy ra ít nhất một trong số các trường hợp sau:

(a)     HTL không thực hiện theo Quy trình đã được cam kết giữa Các Bên;

(b)     HTL không cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bên đối tác;

(c)     Tỷ lệ chậm giao hàng từ 10% trở lên tính trên một tháng dương lịch;

(d)     Tỷ lệ khiếu nại về mất mát, giảm số lượng, hàng hóa vận chuyển hư hỏng cao.

Điều 2.                        QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, BỒI THƯỜNG

Khi HTL nhận được bất kỳ khiếu nại nào của Bên đối tác về hư hỏng, thất lạc, mất mát Kiện Hàng của Bên đối tác đang trong quá trình vận chuyển, HTL có trách nhiệm trả lời và đưa ra hướng giải quyết cho Bên đối tác ngay lập tức và không muộn hơn 03 (ba) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện.

Điều 3.                        TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Việc thực hiện Thỏa Thuận này sẽ bị đình chỉ trong một khoảng thời gian cần thiết trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của các Bên, cụ thể là:

(a)     Thiên Tai;

(b)     Thay đổi pháp luật;

(c)     Chiến tranh hoặc tình trạng phát sinh bên trong, từ, hoặc do chiến tranh cho dù đó là tuyên bố hay không tuyên bố;

(d)     Bạo động quần chúng;

(e)     Khủng bố hoặc phá hoại;

(f)      Đảo chính hay nổi loạn;

(g)     Sự hủy chuyến hoặc trì hoãn bay vì các vấn đề thời tiết kém với thông báo chính thức của hãng bay;

(h)     Tai nạn giao thông;

(i)      Cháy, nổ do các nguyên nhân khác hơn là do sơ suất.

Điều 4.                        TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

4.1              Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp Đồng của Bên đối tác, hoặc hoàn toàn do đặc tính tự nhiên, khiếm khuyết vốn có của vật chứa trong Kiện Hàng đó.

4.2              Việc hư hỏng, mất mát, thiệt hại về Kiện Hàng không phát sinh trong thời gian vận chuyển được thực hiện bởi HTL.

4.3              Kiện Hàng đã được chuyển thành công và người nhận của Bên đối tác không có ý kiến trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Kiện Hàng, trừ trường hợp có phát sinh thiệt hại do lỗi của HTL.

4.4              Kiện Hàng bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phải do lỗi của HTL hoặc cá nhân, tổ chức do HTL chỉ định thực hiện Dịch Vụ.

4.5              Hàng hóa không chuyển được được do lỗi người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.

4.6              Những hàng hóa dễ vỡ mà HTL đã yêu cầu đóng gói theo quy định của HTL nhưng Bên đối tác không tuân thủ.

4.7              Khiếu nại quá thời hiệu quy định.

 

 

Đăng ký nhận báo giá

Hệ thống kho hàng Hệ thống kho hàng
Chính sách bồi thường Chính sách bồi thường
Theo dõi đơn hàng Theo dõi đơn hàng
Nhận báo giá Nhận
báo giá